Om Pontus

Jag är praktiker i antigymnastik, ekonom, frilansskribent och författare till lättfattliga ungdomsboken Lätta vikter, baby!

Jag har lett grupper i antigymnastik i snart 20 år runtom i Finland. Mer om antigymnastik kan du läsa här.

Jag har jobbat som journalist vid bland annat Åbo Underrättelser. I dag är jag frilansskribent och skriver allt från artiklar och kolumner till referenser för företag (också på finska). Jag har skrivit för till exempel synskadeförbundets tidning Synvinkel, Meddelanden från Åbo Akademi, Ikaros och Smartbutlers.

Jämlikhets- och jämställdhetsfrågor ligger mitt hjärta nära och jag har arbetat med maskulinitet ur ett kroppsligt perspektiv, bland annat inom Ekvalitas projekt Vem é man.

I min ungdom satsade jag allt på kroppsbyggning (utan dopning). Tio år av hårdträning och noggrann kostföring ledde till skador och utbrändhet. En ryggskada gjorde att jag fick tänka om. I dag jobbar jag med kroppen på ett mera inkännande sätt.

Thérèse Bertherat, den franska fysioterapeuten som grundade antigymnastiken, har sagt:

"Vår kropp är intelligent, den har sin egen historia, ett eget minne och den förtjänar mycket bättre än ett påtvingat tämjande och metodisk dressyr."