Om Santtu

Till min utbildning är jag kulturvetare, jag skrev min magisteravhandling om maskuliniteter och ätstörningar. För tillfället skriver jag en doktorsavhandling om finlandssvenska transpersoners erfarenheter av könsbekräftande processer.

Jag brinner speciellt för HBTQAI+-frågor men även för andra jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Som transperson har jag erfarenhet av hur transfrågor beaktas i vårt samhälle; i vården, i utbildningen och i arbetslivet.

Jag har själv lidit av en ätstörning, vilket har fått mig att inse alla de förväntningar och krav vi har på kroppen. Idag vill jag arbeta för lika behandling av alla kroppar: oavsett kroppsform, könstillhörighet eller hudfärg.